Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2018 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Ożarów"

Prezes Zarządu - Lech Toruszewski

Członek Zarządu - Wojciech Cholewo

Członek Zarządu - Monika Kierońska

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Ożarów"

Przewodniczący - Grażyna Szymankiewicz

Zastępca Przewodniczącego - Ewa Wiśniewska

Sekretarz - Anna Dmochowska

Członek - Jacek  Czarkowski

Członek - Stanisław Dąbrowski

Członek - Tadeusz Dąbrowski

Członek - Wojciech Gałecki

Członek - Bogdan Osówniak

Członek - Andrzej Wasilewski

Członkowie Rady Nadzorczej tworzą następujące komisje:

  • KOMISJA REWIZYJNA

Ewa Wiśniewska - Przewodniczący
Anna Dmochowska - Członek
Wojciech Gałecki - Członek

  • KOMISJA ds. INWESTYCJI I ZASOBÓW

Andrzej Wasilewski - Przewodniczący
Tadeusz Dąbrowski - Członek
Bogdan Osówniak - Członek

  • KOMISJA REGULAMINOWA

Stanisław Dąbrowski - Przewodniczący
Grażyna Szymankiewicz - Członek
Jacek Czarkowski - Członek