Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2023 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Ożarów"

Prezes Zarządu - Lech Toruszewski

Członek Zarządu - Wojciech Cholewo

Członek Zarządu - Monika Kierońska

Członkowie Rady Nadzorczej tworzą następujące komisje:

  • PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

Andrzej Wasilewski - Przewodniczący
Jacek Czarkowski - Zastępca Przewodniczącego
Anna Kajak - Sekretarz

  • KOMISJA REWIZYJNA

Anna Kajak - Przewodnicząca Komisji
Beata Lang - Członek Komisji
Lucyna Adaszak - Członek Komisji

  • KOMISJA ds. INWESTYCJI I ZASOBÓW

Andrzej Wasilewski - Przewodniczący Komisji
Jacek Dmochowski - Członek Komisji
Jacek Czarkowski - Członek Komisji

  • KOMISJA REGULAMINOWA

Tadeusz Złotkowski - Przewodniczący Komisji
Maciej Jówko - Członek Komisji
Stanisław Bogucki - Członek Komisji