Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ożarów” informuje, że terminy planowanych przeglądów gazowych są nieaktualne od dnia 06.11.2020 r. W chwili ustalenia nowych terminów SM „Ożarów” bezzwłocznie powiadomi Mieszkańców. Za powstałe w związku z powyższym nieścisłości przepraszamy SM „Ożarów”